Proje Yaşam Döngüsü


Müşterilerimize sunduğumuz yaratıcı fikirlerle onların ticari kaygılarını paylaşıyoruz. Kompleks projeler ve programlar konusunda edindiğimiz ulusal ve uluslararası tecrübeler sayesinde, tam yaşam döngüsü proje yönetimini sunabiliyoruz. Proje yönetimi anlayışımız projenin hedeflerini karşılayan ve işletme değerlerini maksimize eden koordineli ve iyi planlanmış bir hizmet sunar.

Proje yönetimi süreçleri bir projenin şu özelliklere sahip olmasını sağlar:

  • Paydaşların mutabık olduğu bir amaç;
  • Belirgin, ölçülebilir, herkes tarafıdan onaylanmış ve gerekli proje hedefleri;
  • Projenin nasıl yönetileceğini tarifleyen iyi tasarlanmış bir plan;
  • İşin gerçekleşmesini sağlayacak kaynaklar;
  • Atanmış görevliler, sorumlular ve sorumluluklar;
  • Net teslim kriterleri,
  • Proje Yaşam Döngüsü, fikir aşamasında tamamlanma aşamasına dek proje iş akış şemasına göre düzenlenir,
  • Bu yöntem kapsamında her birinin kendine has hedefleri ve özellikleri olan altı faz belirlenir.

1- Projenin yapım öncesi

-Proje hedeflerinin tanımlanması, bu hedeflere ulaşmak için alternatif yolların düşünülmesi ve projenin finansal açıdan karlı olup olmadığının araştırılması;
-Ürünün nihai tüketicilerin hedeflerini karşılayıp karşılayamacağının araştırılması;
-Ön maliyet tahmini, fon kaynaklarının tanımlanması ve projenin yapılıp yapılmaması kararının alınması.


2 - Planlama ve Tasarım

- Konsept aşamasında proje tasarım tanımının belirlenmesi ve hedefleri karşılayacak ticari planın geliştirilmesi.
- Tasarım geliştirme aşamasında konsept aşamasının sonuçlarına dayanarak tasarımın geliştirilmesi.

3 - Yüklenici Seçimi

- Yüklenici seçimi ihale dosyasının ve sözleşme şartlarının hazırlanması.
- Proje için alınan tekliflerin değerlendirilmesi ve en ideal çözüm ortağının seçilmesi.

4 - Proje başlangıcı

- Proje başlamadan önce alanda tamamlanması gereken mobilizasyon işlemlerinin koordine edilmesi, başlatılması ve neticelendirilmesi, iş yapım programının ve prosedürlerinin belirlenmesi.

5 - Projenin sahada yönetimi

- Yapılan imalatların, mevcut ilerlemenin ve hakedişlerin iş programına paralel olarak kontrol edilmesi.

- Program ile bütçenin planlamaya uygunluğunun denetimi.

- İmalat kalite kontrolü

- Maliyet kontrolü ve analizi

- Kaynak ve Satınalma yönetimi

- Belgeleme ve İletişim.

6 - Proje tamamlanması ve yaşam

- Projenin geçici ve kesin prosedürlerinin gerçekleştirilmesi

- İlgili kurum ve idarelerle yazışmalarının sonlandırılması

- Yüklenicilerin sorumluluklarını yerine getirdiklerinden emin olduktan sonra şantiyenin kapatılması

- İş verene teslimi

- Yaşam ve faaliyetlerin başlaması.