İnsan Kaynakları Politikamız


Biser İnşaat, sürdürülebilir başarısını ve rekabet gücünü çalışanlarının tecrübesine ve çeşitliliğine borçludur.Farklı eğitimsel ve mesleki geçmişten gelen cinsiyet ve etnik olarak çeşitliliğe sahip Biser çalışanları, deneyimleri, yetkinlikleri, fikirleri ve bireysel özellikleriyle, müşterilere kolayca farklı bakış açıları sunabilmektedir.
Şirket çalışanlarına eğitim olanakları sunarak, sisteme bilinçli katılımlarını sağlayarak, üretimin her kademesinde çağdaş kalite değerlerine ve müşteri memnuniyetine ulaşmayı ve sürekli iyileşmeyi hedeflemektedir.Bu hedefle İnsan Kaynakları Yönetimi, çalışanların meslek eğitimine özel bir önem vererek çalışanlarının yetkinliklerini kurumsal deneyimleriyle geliştirmeleri ve kariyer hedeflerine ulaşmaları için en uygun ortam hazırlamaya çalışmaktadır. Biser İnşaat, personeline sürekli yatırım yapmakta ve çalışan memnuniyetini en üst noktaya çıkarmayı amaçlamaktadır.